Házirend

A Mudoba történő belépés szabályai: 

1./ A szórakozóhely területére bárki beléphet – a normál karszalaggal látogatható részekre – aki betöltötte 16. életévét, – a VIP részlegre – aki betöltötte a 20. életévét és ezt minden kétséget kizáróan bizonyítani is tudja érvényes, felismerhető hatósági igazolvánnyal. Szkennelt és/vagy fénymásolt személyi okmányt nem áll módunkban elfogadni.

2./ Nem léphet be a MUNDO területére és belépése megtagadható:
– aki szemmel láthatóan alkohol vagy drog befolyása alatt áll vagy kulturálatlan viselkedést tanúsít,
– akinél bármilyen veszélyes eszköz található,
– akit (vagy társaságát) korábbi viselkedése miatt kikísértek,
– akit a személyzet a bent szórakozókra nézve veszélyesnek ítél meg.
A belépés minden esetben egyszeri belépésre jogosít! 

3./ Az Üzemeltető a MUNDO-ban tartózkodók biztonsága érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Mundo területére bevihető tárgyakat eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a MUNDO területére a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat, illetve általában olyan tárgyakat bevinni, amelyek birtoklása jogellenes, vagy amelyek a MUNDO területén tartózkodó személyek biztonságára nézve egyébként veszélyt jelenthetnek. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a MUNDO területére nem léphet be.

4./ A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a MUNDO területén tilos.

5./ Az Üzemeltető a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 26. §-a alapján jogosult a MUNDO bejáratánál és területén a csomagok átvizsgálására, meghatározott személyek eltávolítására, illetőleg belépésük megakadályozására. Az Üzemeltető a házirend betartása érdekében a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 1998. évi IV. törvényben meghatározott személy- és vagyonvédelmi szolgálat közreműködését veszi igénybe. A Látogató a belépéssel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben a Látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt az Üzemeltető felé írásban teheti meg. 

6./ Aki a vendégekkel, személyzettel szemben agresszíven viselkedik, minden további nélkül eltávolítható a szórakozóhelyről!

8./ A Látogató nem jogosult bevinni a MUNDO területére a nem a MUNDO területén – az üzemeltető által – forgalmazott italokat, élelmiszereket.

9./ A MUNDO területére ittas, bódult állapotban, illetve nem megfelelő ruházatban belépni nem lehet. Az Üzemeltető az Ötkertben tartózkodó többi Látogató érdekében a beléptetés ellenőrzésének jogát fenntartja. Az Ötkertben dress code és face control működik.

10./ A MUNDO-ban megrendezésre kerülő programokról audiovizuális felvétel készülhet, melyeken a Látogató is megjelenhet. A felvételeken való megjelenéseket a Látogató a belépőjegy megvásárlásával tudomásul veszi és megjelentetéséhez hozzájárul.

 

Az alábbiakban felsorolt nem alkalomhoz illő ruházat esetén a belépés megtagadható:

Bármilyen sportruha, sportcipő, sportmez, fejpánt, fejkendő, ujjatlan trikó,
 Sátánista, halálfejes, csontvázas, metálos, anarchista, egyéb az előzőkben felsoroltakhoz hasonló öltözet
Zsebes és/vagy kamuflázs rövidnadrág,
Bármilyen nyitott papucs (balesetveszélyes a tánctéren található törött üvegek miatt),
Szakadt, kopott, büdös, koszos, rendezetlen öltözet,
Punk frizura és/vagy punk öltözet,

A megfelelő öltözékről a beengedő személyzet jogosult dönteni! Vendégeink a MUNDO-ba való belépéssel elfogadják a házirendet!
Scroll to Top