Általános SZerződési Feltételek

Általános Szerződési feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza a Mundo Hungary Kft.., mint Szolgáltató által üzemeltetett otkert.hu (a továbbiakban: webáruház) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”).

Kérjük, hogy csak akkor vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetértesz, és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve.

1.1. Szolgáltató adatai
• A szolgáltató neve: Mundo Hungary Kft.
• A szolgáltató székhelye: 1143 Budapest, Zászlós utca 56. 3. emelet 2.
• Cégjegyzékszáma: 01 09 386635
• Adószáma: 26654276242
• Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
• A szerződés nyelve: magyar
• A továbbiakban mint „Szolgáltató”.
• A webshop a Mundo Hungary Kft

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jelen Szolgáltatásra, illetve a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései nem vonatkoznak.

1.2. A Vásárló
Aki a Szolgáltató hivatalos honlapján (https://otkert.hu) keresztül valamilyen szolgáltatást vagy terméket vásárol, és az ÁSZF-et tudomásul veszi, illetve azt magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jelen Szolgáltatásra, illetve a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései nem vonatkoznak.

1.2. A Vásárló
Aki a Szolgáltató hivatalos honlapján (https://otkert.hu) keresztül valamilyen szolgáltatást vagy terméket vásárol, és az ÁSZF-et tudomásul veszi, illetve azt magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

 1. Általános Szerződési Feltételek célja:
  Az Általános Szerződés Feltételei (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

2.1. Szerződési Feltételek elfogadása
A Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a vásárlás, illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

2.2. Szerződési Feltételek hatálya
Az ÁSZF módosítására Szolgáltató bármikor egyoldalúan jogosult azzal a feltétellel, hogy a módosítás a Vásárló szerződéses kötelezettségeit nem teheti terhesebbé, szerződésben biztosított jogait nem vonhatja el, jogállását hátrányosan nem módosíthatja. A módosított ÁSZF magyar nyelvű verzióját Vásárló bármikor elérheti Szolgáltató weboldalán az Általános Szerződési Feltételek menüpontban. A módosítás érvénybelépése a közzétételtől számított 10. naptári nap és a hatályba lépést megelőzően létrejött szerződéseket nem érinti.
Az ÁSZF változásáról annak közzétételekor Szolgáltató minden Vásárlót a fizetésnél megadott e-mail címen írásban értesít.
Az ÁSZF változását és annak hatályba lépését követően Vásárló a vásárláskor pénztár oldalon vagy a lábjegyzetben azonnal tájékoztatásra kerül a módosított ÁSZF tartalmával. Azt elolvasva pedig eldöntheti, hogy elfogadja azt, vagy nem.

Módosítás esetén a korábban érvényben lévő ÁSZF-et szolgáltató letölthetővé teszi PDF formátumban, dátum megjelöléssel az Általános Szerződési Feltételek menüpontban.

 1. A szolgáltatás:
  Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást.

3.1. A szolgáltatás területi hatálya
Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

3.2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatás nevét, rövid leírását, valamint a termékekről informáicókat jeleníttet meg. Valamennyi megjelenítés, adat, közlés, reklám vagy egyéb ilyen jellegű információ nem minősül ajánlattételnek, továbbá Szolgáltató az ajánlati kötöttségét előre kizárja. A pontos árakért és információkért keresd ügyfélszolgálatunkat.

 1. Szerződés létrejötte és módosítása:
  4.1. Általános jellemzők
  A Szerződés akkor jön létre, ha a 2.1. pont értelmében a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. Megrendelés akkor jön létre, amikor Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. Vásárló a megrendelés tartalmáról e-mailben tájékoztatást kap.
 2. Megrendelés

5.1. A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges. A Felhasználó a megjelenő listából kiválaszt egy asztaltipust. A megjelenő online űrlapon az adatok kitöltése után kosárba helyzei a szolgáltatást / kiválasztott asztaltipust. A megrendelés leadása előtt a Felhasználó megadja a rendelés teljesítéséhez szükséges számlázási adatokat és a fizetés módját. A megrendelés leadása előtt lehetőség van az adatok ellenőrzésére.

5.2. A felhasználó kiálasztja a dátumot, amelyik napra asztalt szeretne foglalni.
5.3. Kiválasztja az asztal típust.
5.4. Kitölti a vendégek érkezésének létszámát
5.5. Elfogadja az Mundo belépési szabályzatát
5.6. Kitölti a számlázási adatait
5.7. Elfogadja a OTP SImple Pay fizetésével kapcsolatos általános szerződési feltételeit
5.8. Kifizeti az általa megrendelt asztalt.

5.9. A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 1. Fizetési feltételek
  A SimplePay Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.

Az OTP Mobil Kft. az elektronikus és okoseszköz alapú kereskedelem területén rendelkezik kiterjedt szolgáltatásportfolióval. Termékei Simple márkanév alatt találhatók meg a piacon.

Jelenleg két fő szolgáltatást nyújt:

SimplePay Online Fizetési Rendszer: A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a SimplePay egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a SimplePay felületén intézhetik fizetésüket. A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési
eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a SimplePay tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget.

Simple Mobilalkalmazás: A Simple mobilalkalmazás egy olyan hazai fejlesztésű alkalmazás, amely a mobilvásárlást ötvözi számos, az életet egyszerűbbé tevő szolgáltatással. Így parkolójegyet, autópálya matricát, mozijegyet vásárolhat és számos további szolgáltatásból választhat egyetlen mobiltelefonos alkalmazáson belül. Letöltése ingyenes; Android, iOS és Windows Phone platformon működő okostelefonra és tabletre telepíthető.

További információért kérjük, látogasson el a www.simplepay.hu honlapra!

Ügyfélszolgálat: 06 1 3666 611, ugyfelszolgalat@simple.hu

A Simple két szolgáltatása egymástól függetlenül működik. A továbbiakban a SimplePay Online Fizetési Rendszerrel, és az online vásárlással kapcsolatban talál információkat.

A biztonságról

Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése.
A Stripe rendelkezik egy 128 bites titkosító kulccsal, amelynek segítségével biztosítják az SSL alapú titkosítást.
Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. Az Ön által használt böngésző program az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a Stripehoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

Asztal lemondás szabályzat

lemondási feltételek az asztalnál. –

Buli előtt legalább 7 nappal írásban lemondás után: 100% visszatérítés

Buli előtt leglalább 5 nappal írásban írásban lemondás:  80% visszatérítés

Buli előtt leglaább 3 nappal írásban lemondás: 60% visszatérítés

Buli napján írásban lemondás: esetén: 40 % visszatérítés

 1. Panaszkezelés
  A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamattokkal illetőleg a termékekkel kapcsolatosan kifogásaival Vásárló az alább feltüntetett elérhetőségeken keresztül tud velünk kapcsolatba lépni:
  • Az ügyfélszolgálat minden nap 10:00 -20:0 óra között hívható
  • Telefon: 
  • E-mail: info@mundogyor.hu
  • Weboldal: mundo.hu
  • Levelezési cím: 1143 Budapest, Zászlós utca 56. 3. emelet 2

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk, amennyiben ezt a panasz jellege megengedi. Amennyiben Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak egy másolati példányát:

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben adjuk át a Vásárlónak
  telefonon, írásban (levélben vagy egyéb elektronikus úton) közölt panasz esetén kötelesek vagyunk 30 napon belül érdemben megválaszolni, az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint eljárni

Ha Vásárló nem ért egyet a panasz orvoslásával, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a Vásárló válaszának másolati példányát 5 évig megőrizzük. Panaszkezelés esetében az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint járunk el. Az írásban érkezett panaszt általában 1-2 napon belül, de legkésőbb a jogszabályban előírt 30 napon belül érdemben megválaszoljuk. Az intézkedés határidejét jelen szerződés értelmében a postára adás dátumától ill. az e-mail beérkezésének dátumától számítjuk. A panasz elutasítása esetén az elutasítás indokáról tájékoztatjuk a Vásárlót.

8.1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a fennálló fogyasztói jogvita a velünk való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek nyitottak Vásárló számára:
• panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
• békéltető testület eljárásának kezdeményezése
• bírósági eljárás kezdeményezése
Miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt, 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak a Vásárlók. A járási hivatalok elérhetőségét https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek tekinthetjük meg.

8.1.1. Békéltető testület
A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testületek elérhetőségét https://bekeltetes.hu/udvozlo találjuk meg.
A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.
A békéltető testületre és bíróságra vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
A békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli cégünket, ennek keretében kötelesek vagyunk a válasziratot megküldeni a békéltető testület számára.

8.1.1.1. A békéltető testületi eljárás megindítása
Az eljárásra elsősorban a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Felhívjuk a figyelmet, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indul.
A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell
• a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét
• a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét
• – ha a fogyasztó az illetékességet az Fgytv. 20. § (3) bekezdésére kívánja alapítani – a 20. § (1) és (2) bekezdése szerint illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését
• a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait
• a fogyasztó nyilatkozatát a 27. §-ban előírt feltétel teljesítéséről
• a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor
• a testület döntésére irányuló indítványt
• a fogyasztó aláírását

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a 27. §-ban előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
A cég székhelye szerint illetékes megyei békéltető testület adatai:
• Név: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület
• Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
• Telefonszám: +36-1 / 488-2131
• E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
• Weboldal: www.bekeltet.hu

8.1.2. Bírósági eljárás
A Vásárló jogosult a követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
A cég székhelye szerint illetékes bíróság adatai:
• Név: Pesti Központi Kerületi Bíróság
• Cím: 1055 Budapest, Markó u. 25.
• Postacím: 1887 Budapest, Pf: 28.
• Telefonszám: +36-94 / 314-365
• Fax: +36-1 / 354-6000
• E-mail: pkkb@birosag.hu
• Weboldal: Pesti Központi Kerületi Bíróság

Scroll to Top